Evropa, Amerika, Afrika nebo jiný kontinent ?

Boj o postup do krajského kola zeměpisné olympiády byl hodně těžký. Asi 33 žáků základních škol a gymnázií z okresu Bruntál svádělo na půdě SVČ Méďa v Krnově na poli zeměpisných otázek velkou bitvu. A my ji vyhráli! Samozřejmě ne tak doslova my…..

Boj o postup do krajského kola zeměpisné olympiády byl hodně těžký. Asi 33 žáků základních škol a gymnázií z okresu Bruntál svádělo na půdě SVČ Méďa v Krnově na poli zeměpisných otázek velkou bitvu. A my ji vyhráli! Samozřejmě ne tak doslova my…..

Úspěšnou bitvu vyhrál Jan Zubrvalčíkz třídy 9.M, který v kategorii 8.a 9. ročníků byl suverénně nejlepší a stanul na stupni nejvyšším. Tímto se probojoval z okresního kola do krajského kola zeměpisné olympiády a bude hájit barvy naší školy 18. dubna 2012 v Ostravě .

Spolu s ním bojovali o dobrou pozici mezi soupeři šestých ročníků Benjamin Fojtík z třídy 6.M a sedmých ročníků Karina Marešováz třídy 7.M. Obě tato želízka v ohni se do krajského kola neprobojovala. Oba dva zúčastnění ale prokázali obrovské geografické znalosti a dovednosti ve třech geografických disciplínách. Postupová místa jsou totiž jen dvě a Benjaminovi postup unikl jen o vlásek, skončil ve své kategorii třetí. Karina v této těžké bitvě obstála s velkou ctí, vždyť byla nejlepší ve školním kole, mohla soupeřit s nejlepšími geografy v okrese a dokázala, že s nimi může držet krok.

Všichni zúčastnění si zaslouží obrovskou pochvalu a poděkování za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy. Honzovi budeme držet palce v další bitvě 18.dubna.

                                                                                                             

Text a foto Romana Janková

Nejnovější příspěvky
Archivy