Sportujeme pro zdraví

V dnešní době plné civilizačních chorob hraje pohyb v našich životech primární roli. Mezi civilizační choroby můžeme zajisté zařadit obezitu a její nejdiskutovanější téma, které se věnuje dětské obezitě, ve které už několik let ČR zaplňuje horní místa na evropských žebříčcích. V České republice se potýká s nadbytečnými kily každé páté dítě od šesti do dvanácti let a každé desáté dítě do šestnácti let. O obezitě by se dnes dalo mluvit jako o epidemii nového tisíciletí. Kde je kámen úrazu?

V dnešní době plné civilizačních chorob hraje pohyb v našich životech primární roli. Mezi civilizační choroby můžeme zajisté zařadit obezitu a její nejdiskutovanější téma, které se věnuje dětské obezitě, ve které už několik let ČR zaplňuje horní místa na evropských žebříčcích. V České republice se potýká s nadbytečnými kily každé páté dítě od šesti do dvanácti let a každé desáté dítě do šestnácti let. O obezitě by se dnes dalo mluvit jako o epidemii nového tisíciletí. Kde je kámen úrazu? Nepravidelná strava bohatá na cukry, tuky, nedostatek pohybu, genetická dispozice, a jiné? To vše by se dalo dopodrobna rozvádět, my se však zaměříme pouze na jednu část a tím je sedavý způsob života.

V době rozmachu počítačů, počítačových her a nekonečném množství seriálů by se mohlo zdát, že je to problém téměř neřešitelný. Děti ztratily zájem o sportovní aktivity, jsou stále a častěji unavené a překonat se je pro ně občas velice těžké. Říkáte si, jak s tímto problémem můžeme bojovat? Možná bychom si měli uvědomit pár věcí, děti se nejlépe učí nenásilně pomocí vzorů, bránu sportovního života tudíž v prvé řadě otevírají rodiče, dětem by měl být pohyb přirozený, hlavně je musí bavit a rozvíjet je, důležitou součástí je nenásilná podpora, chvála, popřípadě odměna, která splní velkou část dětské motivace. Děti si musí téměř vždy odnášet radost a spokojenost ze svého výkonu. Začít sportem se dá již v brzkém věku, dítě se stane ohebnější, odolnější, zlepší se jeho pohybové, např. lokomoční schopnosti, držení těla, ladnost pohybu a hlavně pozitivní myšlení a sebedůvěra, což je dnes velice důležitým prvkem.

I my ve školní družině se snažíme zahrnovat tělesnou výchovu jako jednu z důležitých složek výchovy, naše práce stojí převážně na přirozeném a nedirektivním způsobu začleňování dítěte do sportu. Hlavní úlohu hrají soutěže neboli závodění, protože právě tyto dvě věci jsou u dětí velmi oblíbeny a rozvinuty, děti se při těchto hrách navíc naučí spolupráci, soudržnosti a smyslu pro Fair Play. Využíváme her ve třídách, v tělocvičnách, na hřišti či Atletickém nebo Fotbalovém stadiónu. Děti si můžou vyzkoušet turnaje ve vybíjené, floorballu, fotbalu, ale i atletické hry jako je běh na dlouhou trať, štafety, skok do písku, hod na cíl, tanec, u holek velmi oblíbený hula hula tanec a spoustu dalších zajímavých her nebo sportovních činností.

Závěrem nezbývá než si přát, aby negativismus z tělesné výchovy vymizel a každé z dětí i dospělých si našlo alespoň jeden sportovní zájem, který ho bude naplňovat a posilovat energií.

Text a foto: H. Tabachová

Archivy