Schritt für Schritt …

Dne 20. března 2012 se na naší škole konalo školní kolo olympiády v jazyce německém. Své síly se rozhodlo změřit celkem 17 žáků, kteří v tomto školním roce propadli kouzlu jazyka německého a začali studovat němčinu jako svůj druhý cizí jazyk v rámci nepovinně volitelného předmětu.

Dne 20. března 2012 se na naší škole konalo školní kolo olympiády v jazyce německém. Své síly se rozhodlo změřit celkem 17 žáků, kteří v tomto školním roce propadli kouzlu jazyka německého a začali studovat němčinu jako svůj druhý cizí jazyk v rámci nepovinně volitelného předmětu.

A jak praví staré přísloví – Ohne Fleiss – kein Preiss-, pustili jsme se tedy do práce.

Žáky čekal nesnadný úkol, a sice, „poprat se“ s německým textem, posoudit správnost informací týkajících se textu, vhodně do vět podle smyslu doplnit slova, poradit si s obrázkovou housenkou, číslovkovými přesmyky a mnoho dalších úkolů. Za nejsložitější považovali účastníci olympiády odpovědi na otázky a části básnických textů, do nichž museli co nejpřesněji doplnit vhodná slova. Jako nejpříjemnější úkol hodnotili práci s česko-německým slovníkem, který jim pomáhal vyřešit zadání „obrázkové housenky.“

Našimi oblíbenými básněmi jsme se na konci soutěže rozloučili se zimou a přivítali jaro.

Lernt mit!  /Učte se s námi! /

Abschied
Du liebe Zeit,  
Es schneit, es schneit,
Die Flocken fliegen und bleiben liegen.
Ach, bitte sehr, noch mehr, noch mehr!

Nauč se s námi: es schneit – sněží, die Flocken – vločky, die Zeit – doba

Herzlich willkommen, April!
April, April, er weiss nicht, was er will.
Mal Regen und mal Sonnenschein,
dann schneit es wieder zwischendrein.
April, April, er weiss nicht, was er will.

Nauč se s námi: er weiss – on ví, er weiss nicht – on neví, er will – on chce, Sonnenschein – sluneční svit, Regen – déšť

Ptáte se, kteří němčináři naší školy patří k těm nejúspěšnějším?

I. Kategorie / žáci 6. a 7. ročníku /

1. místo    KAMILA  KUBESOVÁ        /6.M/
2. místo    JIŘINA KOZMÉROVÁ        /6.A/
3. místo    IVANA HOLUBOVÁ          /6.M/

II. Kategorie / žáci 8. a 9. ročníku /

1. místo   ZUZANA ŠPAKOVÁ       /9.B/
2. místo   VÁCLAV  CHROBÁK      /8.B/
3. místo   PETRA VOLNÁ   /9.B/     a     DAVID SVOBODA /8.B/

Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a úspěchů v dalších soutěžích.

Text a foto: K. Lukszová

Následující

Archivy