Ekologická soutěž a oslavy Dne Země

K oslavám Dne Země, které připadají na poslední týden v měsíci dubnu, již tradičně patří také Ekologická soutěž v Bruntálu. Symbolicky k 18. ročníku soutěže bylo pořadateli vybráno datum 18. 4. 2012. Již tradičně se soutěžní týmy sešly na půdě školy ZŠ Okružní v Bruntálu. A že nás nebylo málo.

K oslavám Dne Země, které připadají na poslední týden v měsíci dubnu, již tradičně patří také Ekologická soutěž v Bruntálu. Symbolicky k 18. ročníku soutěže bylo pořadateli  vybráno datum 18. 4. 2012. Již tradičně se soutěžní týmy sešly na půdě školy ZŠ Okružní v Bruntálu. A že nás nebylo málo. Do soutěže se přihlásily základní školy z Krnova, Města Albrechtic, Andělské Hory, Vrbna pod Pradědem, Jindřichova ve Slezsku a Bruntálu.

Čtyřčlenná družstva bojovala ve dvou kategoriích – v I. kategorii (žáci 5. A 6. tříd) 8  soutěžních družstev a ve II. kategorii (žáci 7., 8. a 9. tříd) 14 soutěžních družstev. Barvy naší školy reprezentovala dvě soutěžní družstva za I. kategorii ve složení:

1. družstvo – Fojtík B., Handlířová J., Křištofová K., Lukešová K.
2. družstvo – Masař R., Hájková E., Janovská Z., Fusková S.

A jedno soutěžní družstvo za II. kategorii ve složení:

3. družstvo – Bystroňová L., Najserová D., Huser D., Šantrůček J.

Letošním tématem Ekologické soutěže byly JESENÍKY A OKOLÍ. Na žáky čekal nelehký úkol – vymyslet, naplánovat a vytvořit poznávací trasu po vybrané části Jeseníků.  Vstupní úkol měl jasně stanovená pravidla – formát A1, libovolné ztvárnění, informace a zajímavosti k vybrané části Jeseníků, dostupnost trasy, celková délka trasy a nesměla chybět ani finanční náročnost.

Za každou kategorii byl vybrán a ohodnocen jeden vstupní úkol. Za I. kategorii vybral pedagogický dozor vítěznou poznávací trasu 1. družstva. Za což byli žáci patřičně odměněni věcnými cenami. Kromě teoretických otázek na dané téma čekala žáky i praktická část. V ní využili žáci své znalosti z předmětů, jako jsou přírodopis, matematiky, fyzika, zeměpis a angličtina. Soutěžící měli za úkol poznat erby vybraných měst Jesenicka, nebo na základě popsaných informací poznat přírodní památky či mikroregiony Jesenicka. Prostor mezi soutěžemi a vyhlášením výsledků byl vyplněn doprovodnou soutěží.

Na závěr celého soutěžního dopoledne nastalo dlouho očekávané vyhlášení výsledků.

Za každou kategorii byla oceněna první tři místa. Nám se zadařilo v I. kategorii, kdy družstvo ve složení Fojtík, Handlířová, Lukešová, Křištofová obsadilo 1. místo. Trošku štěstíčka scházelo druhému družstvu, které skončilo na neoblíbeném 4. místě. Ve velké konkurenci II. kategorie se o stupně vítězů utkalo také 3. družstvo, za což jim patří velký dík.

Všem zúčastněným patří poděkování za svědomitou přípravu vstupních úkolů a za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Text a foto: Petra Divecká

Archivy