Hasím, hasíš, hasíme.

Návštěva požární stanice, prohlídka centrály, výjezdových vozidel a člunů, byla jen zlomkem toho, co na děti z I. a II. oddělení ŠD čekalo ve čtvrtek 26.4. odpoledne. Postupně si všechna oddělení ŠD projdou základní principy a zásady požární ochrany, seznámí se se základním vybavením, které hasiči při výjezdech používají a dostanou profesionální odpovědi na spoustu všetečných otázek.

Návštěva požární stanice, prohlídka centrály, výjezdových vozidel a člunů, byla jen zlomkem toho, co na děti z I. a II. oddělení ŠD čekalo ve čtvrtek 26.4. odpoledne. Postupně si všechna oddělení ŠD projdou základní principy a zásady požární ochrany, seznámí se se základním vybavením, které hasiči při výjezdech používají a dostanou profesionální odpovědi na spoustu všetečných otázek. Naopak při vědomostní soutěži, kdy odpovídají děti, dostanou za každou správnou odpověď odměnu.

Jakmile děti vstřebaly první informace a byly řádně poučeny o bezpečnosti, mohly se přesunout na prostorný dvůr, kde je čekalo překvapení. Pomocí vysokozdvižné plošiny si děti prohlédly Krnov z ptačí perspektivy, což se jim velmi líbilo. Odvahu si děti vyzkoušely při sjíždění lanovky z desetimetrové výšky. Tohoto úkolu se zhostily však jen ti nejodvážnější.

Beseda s hasiči se dětem velmi líbila a důležité je, že už všichni vědí, jak se zachovat a co dělat při zjištění požáru. Děkujeme všem hasičům za ochotu, vstřícnost a trpělivost.

Text a foto: B. Šrubařová

Nejnovější příspěvky
Archivy