Náhradníci

Žáci, kteří nebyli přijati, ale získali dostatečný počet bodů pro přijetí. Přijati budou pokud se uvolní místo.

  žák    test  prospěch body celkem
15 9 15 24
43 12 12 24
37 8 15 23
8 10 12 22
34 12 8 20

Předchozí

Nejnovější příspěvky
Archivy