Důležité upozornění pro strávníky Školní jídelny

Od září 2012 bude v jídelně fungovat nový objednávkový systém, který strávníkům umožní odhlášení obědů a volbu jídla přes internet. Stravenky pak nahradí elektronický čip. Prosím všechny strávníky, aby se seznámili s informacemi v článku a vyzvedli si v průběhu měsíce srpna své přístupové heslo a čip.

Vážení strávníci, rodiče!

  • Ve Školní jídelně je zaveden výdejní a objednávkový systém stravy na čipy. Při výdeji složenek a přihlášek ke stravování v měsíci srpnu bude každému novému strávníkovi přidělen závěsný čip (ve tvaru klíčenky, který je možno nosit zavěšený na krku nebo na svazku klíčů) na zálohu 100,- Kč.
  • V kanceláři  jídelny si mohou strávníci (rodiče)   od 21. –  30. srpna  v době od 11:00 do 15:00  hod. vyzvednout poštovní poukazky a zajistit obědy  na září  včas a bez čekání.
  • Při vrácení nepoškozeného a funkčního čipu bude záloha 100,– vrácena strávníkovi.
  • Čipy jsou  aktivovány zaplacením stravného, je proto důležité uhradit stravné nejpozději do 25. dne v měsíci.
  • Strávníci platící  sporožirem, trvalým příkazem nebo fakturou (pedagogové) budou automaticky počítáni na oběd první pracovní den v novém měsíci. Pokud oběd nechtějí odebrat, musí se odhlásit sami na terminálu v jídelně, nebo přes internet.
  • U výdejního okna je umístěn výdejní terminál. Přiložením čipu k terminálu je personál informován o velikosti porce a druhu jídla . Pokud není stravné uhrazeno, terminál hlásí, že strávník nemá oběd přihlášený , tudíž nemůže dostat oběd (oběd  není strávníkovi zaúčtován).
  • Od 2. týdne v září bude zahájen výběr ze dvou jídel. Jídla pod č. 2 bude možné objednávat  přes internet , nebo přes objednávkový terminál v jídelně  pomocí čipu. Přes tento terminál bude možné  rovněž provádět odhlašování stravy  (den předem do 14:00 hod).
  • Objednávání a odhlašování stravy přes internet je přístupné  z webových stránek školy www.zsjnkrnov.cz (vlevo). V kanceláři účetní ŠJ každý strávník obdrží své uživatelské jméno a heslo.
  • Bližší informace o novém výdejním systému obdržíte   na tel. 554 616 218, mob. 724 590 030. Dobu stanovenou pro odhlašování a přihlašování stravy (přes internet i terminál )  najdete v novém “Provozním řádu školní jídelny“, který obdrží každý strávník na začátku školního roku. Potřebné  informace budou rovněž vyvěšeny ve školní jídelně na nástěnce u kanceláře účetní ,  v jídelně u terminálu a na webových   stránkách školy.

Růžena Stašová,ředitelka ŠJ

Archivy