Za brouky do ostravské ZOO

Ve čtvrtek 8.11.2012 proběhlo v naší škole školní kolo soutěže mladých zoologů, ze kterého postoupila čtyři družstva do krajského kola. Toto kolo se konalo 15.11.2012 v zoo Ostrava.

Ve čtvrtek 8.11.2012 proběhlo v naší škole školní kolo soutěže mladých zoologů, ze kterého postoupila čtyři družstva do krajského kola. Toto kolo se konalo 15.11.2012 v Zoo Ostrava.

Na soutěž vyrazilo 20 žáků. Již od rána svítilo sluníčko a všichni měli dobrou náladu. Ve vlaku žáci ještě dostudovali a ujasnili si poslední detaily. Po příjezdu do zoo zbývala do začátku soutěže asi hodina, kterou žáci využili k relaxaci. Někteří se procházeli po zoo a prohlíželi zvířata, jiní hledali krabičku ze známé hry geocaching.

V půl desáté všechna družstva usedla do výukového centra v zoo ke svým testům. Pilně se připravovali a teď zúročili své znalosti. Test byl náročný a žáci se s ním poprali velmi dobře. Nejlépe test zvládla skupina pod vedením B. Fojtíka. Dalšími členy této skupiny byli S. Fusková, I. Holubová, M. Janková a N. Loučanská. Z maximálních 47 bodů získali 32, což je 68%. Naše druhá skupina z kategorie 6. a 7. ročníků pod vedením J. Sovadinové získala 30 bodů, tj. 64%. V této skupině soutěžily J. Kánská, K. Lukešová, K. Křištofová a J. Handlířová. Obě družstva této kategorie podala velmi dobrý výkon a patří jim velká gratulace a poděkování za reprezentaci školy.

V kategorii 8.a 9. ročníků reprezentovali naši školu také dvě skupiny. Lépe se umístila skupina vedená D. Rekem, kteří z maximálního počtu 44 bodů získali 12 bodů, tj. 27%. Do této skupiny dále patřili T. Benda, P. Janík, J. Samková a K. Fojtíková. Druhá skupina této kategorie byla složena z žaček 9.M a vedla ji D. Kotrlová. Dalšími členkami byly M. Tenglerová, N. Dvořáková, N. Chalupová a J. Haščinová. Dívky získaly 7 bodů, tedy 16%.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a doufáme, že i o další kolo této soutěže bude stejný zájem. O jarním kole soutěže bude informovat p. Štěpánková a již teď se mohou žáci nahlásit, že mají zájem se jarního kola účastnit.

Test kategorie I.

Test kategorie II.

Celkové výsledky

Text a foto: I.Štěpánková

Nejnovější příspěvky
Archivy