Nabídka metodických kurzů akreditovaných MŠMT

Metodické kurzy lze realizovat dle aktuální nabídky v RKC, nebo přímo na vaší škole. 

Zájemci o pořádání kurzu na vlastní škole se mohou domluvit přímo na CEDU na e-mailu: [email protected] 

 

název kurzu popis cena
Trenink koordinátora parlamentu I.           komplexní nabídka podporující učitele, kteří mají na starosti ŽP, je provázána s metodikami Žákovský parlament I.-III.
Trénink koordinátora parlamentu II.           komplexní nabídka podporující učitele, kteří mají na starosti ŽP, je provázána s metodikami Žákovský parlament I.-III.
Trénink koordinátoraparlamentu III.                                            komplexní nabídka podporující učitele, kteří mají na starosti ŽP, je provázána s metodikami Žákovský parlament I.-III.
Žákovský parlament v životě školy               seminář pro sborovny, je určen k aktivizaci a odbourání bariér spojených se zaváděím žákovských parlamentů  ve školách
Politea             seminář pro sborovny, je určen třídním učitelů a zabývá se průřezovým tématem VDO, třídnickými hodinami a je provázána s metodikou Politea
Šťastný kordinátor jak zvládnout roli koordinátora ŽP a učitele vůbec s radostí a bez vrásek
Kreativní demokratická škola jak zpestřit činnost ŽP, jak organizovat soutěže mezi třídami o nejlepší návrh řešení lokálního problému, seznámená s metodickým materiálem Kreativní demokratická škola
Žákovský parlament pro nejmenší seminář určený pedagogům, kteří zkoušení začít se zapojováním těch nejmenších žáků a nebo to teprve plánují
Prožitkové kurzy                    určeno žákům v ŽP, 2-3 denní prožitkové kurzy pro nově vznikající či pro tápající parlamenty
Trénink dovedností členů ŽP intenzivní kurz zaměřený na seznámení žáků s dovedostmi nezbytnými pro efektivní činnost ŽP s důrazem na trénink v modelových situácích
Archivy