Reportáž ze slavnostního otevření RKC

Ve středu 30. ledna 2013 jsme na naší škole slavnostně otevřeli Konzultační centrum pro žákovské parlamenty Moravskoslezského kraje. Za přítomnosti náměstkyně hejtmana MSK paní Věry Pálkové, která nad konzultačním centrem převzala záštitu.

Ve středu 30. ledna 2013 jsme na naší škole slavnostně otevřeli Konzultační centrum pro žákovské parlamenty Moravskoslezského kraje. Za přítomnosti náměstkyně hejtmana MSK paní Věry Pálkové, která nad konzultačním centrem převzala záštitu. Za podporu a účast na slavnostním zahájení děkujeme také představitelům města, paní starostce Aleně Krušinové a paní místo starostce Renátě Ramazanové. Doufáme, že pro zástupce všech 21 zaregistrovaných škol byl program přínosný a inspirativní a těšíme se na další setkání. Poděkování si zaslouží také členové parlamentu „Srdce školy“ kteří připravili skvělou atmosféru a podíleli se na organizaci.

Video reportáž ze slavnostního otevření, jak ji zachytila STA můžete zhlédnout zde.

foto: M. Vlachová, K. Sikorová,  text: K. Handlíř

Archivy