Náhradníci 2013

Žáci, kteří nebyli přijati, ale získali dostatečný počet bodů pro přijetí. Přijati budou pokud se uvolní místo. Přijatých bude 25 žáků.

  žák    test  prospěch body celkem
45 11 15 26
27 13 13 26
6 16 10 26
33 11 15 26
35 11 14 25
9 9 15 24
47 8 15 23
19 10 13 23
2 8 13 21
37 10 11 21
Archivy