Víme opravdu, co jíme?

Tak toto motto se stalo pro letošní rok tématem ekologické soutěže, pořádané každoročně školou ZŠ Okružní v Bruntále. Ve čtvrtek 18. 4. 2013 proběhlo již 19. okresní kolo u příležitosti oslav Dne Země. Že je o soutěž velký zájem, svědčí samotný fakt, že každoročně počet účastníků narůstá. 

Tak toto motto se stalo pro letošní rok tématem ekologické soutěže, pořádané každoročně školou ZŠ Okružní v Bruntále. Ve čtvrtek 18. 4. 2013 proběhlo již 19. okresní kolo u příležitosti oslav Dne Země. Že je o soutěž velký zájem, svědčí samotný fakt, že každoročně počet účastníků narůstá.

Ve dvou soutěžních kategoriích změřilo síly 124 žáků ze škol z Krnova, Města Albrechtic, Jindřichova, Andělské Hory, Vrbna pod Pradědem a Bruntálu. V I. kategorii (mladší žáci) soutěžilo 15 čtyřčlenných družstev a v II. kategorii (starší žáci) 16 čtyřčlenných družstev. Jen pro srovnání loni v I. kategorii soutěžilo 8 družstev a ve II. kategorii 14 družstev.

Za naši školu bojovalo 20 žáků z 6. až 8. tříd. V soutěži se potýkali s otázkami z okruhů rostlinné a živočišné výroby, složení potravin, výživy člověka či ekologického zemědělství. Nutno dodat, že některé úkoly byly značně obtížné např. úkol pohmatem poznat zemědělské plodiny, umět spočítat energetickou hodnotu některých potravin, poznat rozličné ekologické značky nebo na základě obrázků pojmenovat různé technické plodiny (např. sisal, lýko atd.). Vědomosti z ekologické výchovy žáci uplatnili při třídění odpadu, svou zručnost a obratnost zúročili při škrábání brambor.

Jako tradičně bylo součástí soutěže vytvoření vstupního úkolu – modelu potraviny, na kterém žáci pracovali v rámci soutěžních družstev velmi pečlivě. Originalita, důvtip a způsob zpracování se nejvíce pedagogům líbil u družstva ve složení Fojtík B., Lukešová K., Handlířová J. a Křištofová K., kteří za své snažení byli oceněni drobnými věcnými cenami.

V konkurenci ostatních škol Moravskoslezského kraje se naše družstva rozhodně neztratila. Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za svědomitou přípravu vstupních úkolů a za příkladnou reprezentaci naší školy. Třeba příští jubilejní 20. ročník soutěže bude našim barvám příznivě nakloněn.

Výsledky I. kategorie (mladší žáci)
Výsledky II. kategorie (starší žáci)

Text a foto: P. Divecká

Archivy