Výsledky příjmacího řízení do matematických tříd

V úterý 30. dubna 2013 proběhlo příjímací řízení do tříd s rozšířenou výukou matematiky pro školní rok 2013/2014. Celkem nám bylo doručeno 47 přihlášek. K příjímacímu řízení se dostavilo 42 žáků.

V úterý 30. dubna 2013 proběhlo příjímací řízení do matematických tříd pro školní rok 2013/2014. Celkem nám bylo doručeno 47 přihlášek. K příjímacímu řízení se dostavilo 42 žáků.

Na základě zvěřejněných příjímacích kriterií (zisk min. 50 % možných bodů a max. počet 25 přijatých žáků) jsme přijali 25 žáků do 6.M ve školním roce 2013/2014. Celkem 17 žáků nebylo přijato, z toho 10 žáků získalo nad 50 % bodů, tito žáci jsou náhrádníky pro případ, že někdo z přijatých nenastoupí.

 

Seznam přijatých žáků

Seznam nepřijatých žáků

Seznam náhradníků

Přijatí žáci musí do 17. května 2013 odevzdat vyplněný zápisový lístek do kanceláře školy.

Zápisový lístek (pdf)

Zápisový lístek (doc)

Archivy