“Ukradené” historické vítězství

Město Bruntál slaví letos 800 let od svého založení a kromě velkých oslav, které má v plánu, uskutečnilo i historickou soutěž pro týmy základních škol z území bývalého okresu Bruntál. Tajným přáním vedoucího týmu, p. uč. J. Šiffnera, bylo fenomenální, absolutní vítězství svého týmu, na které by se v Bruntálu vzpomínalo ještě při výročí 900 let od jeho založení.

Město Bruntál slaví letos 800 let od svého založení a kromě velkých oslav, které má v plánu, uskutečnilo i historickou soutěž pro týmy základních škol z území bývalého okresu Bruntál. Tajným přáním vedoucího týmu, p. uč. J. Šiffnera, bylo fenomenální, absolutní vítězství svého týmu, na které by se v Bruntálu vzpomínalo ještě při výročí 900 let od jeho založení.

A tak tedy cílem soutěžního družstva ve složení Sára Fusková, Matěj Zouhar (oba 7. A) a Johana Handlířová (7. M) nebylo nic menšího, než “totálně pokořit” týmy z bruntálských škol ve znalostech o jejich vlastním městě, a mimochodem porazit i ostatní soutěžní týmy z Krnova, Vrbna a Osoblahy. A určitě by se tak i stalo, kdyby nám pořadatelé soutěže na místě neoznámili, že se jedná pouze o soutěž zábavnou, kdy vlastně nemůže prohrát nikdo a naopak zvítězí úplně všichni.

Soutěž se odehrávala v prostorách bruntálského zámku. Jedenáct soutěžních týmů postupně procházelo jednotlivými pokoji a sály a muselo odpovídat na otázky týkající se historie Bruntálu, či uhodnout českou historickou osobnost. Paměť a znalosti především Johanky Handlířové se zdály naprosto neprůstřelné. Z míry ji vyvedly pouze dvě otázky na zaniklé bruntálské technické památky a také jedno těžko zapamatovatelné německé příjmení jakési slavné bruntálské rodačky.

Naše družstvo se nezdržovalo sáhodlouhým přemýšlením, žetony za správné odpovědi brzy nebylo kam dávat, pořadatelé nešetřili chválou a obdivem, a také jsme již ve třetí místnosti dostihli jisté konkurenční družstvo, které vyrazilo před námi. Museli jsme pak několikrát čekat, než pracně uhodnou otázku a posunou se o zámecký pokoj dál. 

Co se týče bodů za znalosti, stal se náš tým nejlepším ze všech, čímž bychom měli být výherci soutěže, což se ale nemohlo stát, neboť pak by to nebyla soutěž zábavná a všechny ostatní školy by rázem byly smutné. Nakonec nás bodově dorovnalo pouze družstvo bruntálského gymnázia, které mělo ve znalostech o jeden bod méně, ale zase získalo bod navíc za kostýmy (čímž děkujeme krnovskému divadelnímu spolku za zapůjčení).

Na závěr soutěže měla být každým týmem sehrána scénka týkající se bruntálské historie či pověstí. Naše družstvo na místě vytvořilo scénku o morové epidemii v Bruntále (postava rychtáře: „A co že vám to ten manžel vůbec dovezl z těch Benátek?“, bohatá měšťanka: „No představte si, že mor.“), která se dá uplatnit i na kterékoliv jiné české město, takže doufáme, že si ji pro velký úspěch zopakujeme i na jiných soutěžích. Naše scénka ostatní rozesmála a obdržela největší potlesk.

Celkově se jednalo o vydařený, příjemný den na bruntálském zámku. Náš tým vzal nakonec celou soutěž s humorem, ale že nám nedali ocenění za první místo, urazilo naši ješitnost. Zůstalo pouze vědomí, že jsme byli nejlepší z jedenácti týmů!

text a foto J. Šiffner

Nejnovější příspěvky
Archivy