Výběrové řízení na bufet, už má svého vítěze.

Do výběrového řízení na provozování zdravého bufetu se přihlásilo celkem 7 uchazeču. Šestičlená výběrová komise, složená se zástupců žáků, rodičů, pedagogů i správních zaměstnanců, posuzovala anonymní nabídky. Vítězem se stala součastná nájemkyně paní Naděžda Svobodová. Chceme poděkovat všem uchazečům za účast a velmi kvalitně zpracované nabídky.

Do výběrového řízení na provozování zdravého bufetu se přihlásilo celkem 7 uchazeču. Šestičlená výběrová komise složená se zástupců žáků, rodičů, pedagogů i správních zaměstnanců, posuzovala anonymní nabídky. Vítězem se stala součastná nájemkyně paní Naděžda Svobodová. Chceme poděkovat všem uchazečům za účast a velmi kvalitně zpracované nabídky.

Výsledky výběrového řízení:

 

pořadí

obchodní název uchazeče

celkem bodů

1.

Naděžda Svobodová

74,0 b.

2.

Křištofová Radmila

72,6 b.

3.

MaJco s.r.o.

71,4 b.

4.

Olga Dlouhá

62,6 b.

5.

Marek Křiva

61,8 b.

6.

Gabriela Kotásková

57,4 b.

7.

Lucie Laryšová

46,0 b.

Archivy