Výzva k podání nabídek malého rozsahu – “Zhotovení, dodávka a instalace venkovní mobilní laboratoře

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení na zhotovení, dodávku a instalaci venkovní mobilní laboratoře II. v rámci projektu ” Rozvoj názornosti ve výuce matematiky na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17″. Podpořeného z grantu OPVK 1.1.Termín pro předložení cenových nabídek je do 12:00 hod. dne 28.2. 2014.

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení na zhotovení, dodávku a instalaci venkovní mobilní laboratoře II. v rámci projektu “Rozvoj názornosti ve výuce matematiky na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17. Podpořeného z grantu OPVK 1.1. Termín pro předložení cenových nabídek je do 12:00 hod. dne 28.2 2014.

Předmětem zakázky je dodávka vyprojektovaných učebních pomůcek pro mobilní stanoviště matematicko technické laboratoře.

Více informací ve výzvě.

O přílohy 1-5 (Krycí list nabídky, Technická specifikace předmětu plnění, Návrh kupní smlouvy, Vzor čestného prohlášení, Technická dokumentace) k výzvě, můžete žádat na e-mail: [email protected] 

Text: Karel Handlíř 

0. Výzva k podání nabídek malého rozsahu – “Zhotovení, dodávka a instalace venkovní mobilní laboratoře”. (pdf.)

1. Krycí list

2. Specifikace předmětu plnění

3. Požadavky na smlouvu

4. Vzor čestného prohlášení

5. Technická dokumentace

6. Oznámení výsledku výběrového řízení. (pdf.)

7. Smlouva. (pdf.)

Archivy