Výsledky voleb do ŠR 2015-2017

 Zápis volební komise

Volby do Školské rady při

Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

 

Termín voleb do ŠR: 20.11. 2014 od 16:00 – 18:00 hod.
Kandidáti:

Ing. Stanislava Halířová, Ing. Roman Butora, Mgr. Veronika Nováková

Volební komise:

předseda: Mgr. H. Wiedemanová

členové: Mgr. E. Nevídalová, I. Moravcová

Termín sčítání výsledků: 21.11. 2014 od 8:00 – 9:00 hod.
Počet odevzdaných volebních lístků: 212
z toho počet platných volebních lístků: 208
z toho počet neplatných volebních lístků:                4

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky:

 
Kandidát    počet hlasů       % hlasů   
Ing. Stanislava Halířová            134 64,4
Ing. Roman Butora     106 51,0
Mgr. Veronika Nováková 115 55,3

 

 

 

Závěr:

Paní Ing. Stanislava HalířovaMgr. Veronika Nováková jsou zvolené zákonnými zástupci do Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace na funkční období od 1.1. 2015 – 31.12. 2017.

 

V Krnově 24. 11. 2014                                                              Mgr. Hana Wiedemanová – předsedkyně volební komise

 

 

Nejnovější příspěvky
Archivy