A opět Klokan přiletěl v březnu

Jako každý rok v březnu i letos navštívil naši školu klokan, původem také z Austrálie, ale byl to klokan MATEMATICKÝ. V pátek 20. března proskákal postupně naší školou. Zavítal do 2. – 9. tříd, kde prověřil matematické znalosti a bystrý úsudek našich žáků ve 4 kategoriích.

Jako každý rok v březnu i letos navštívil naši školu klokan, původem také z Austrálie, ale byl to klokan MATEMATICKÝ.

V pátek 20. března proskákal postupně naší školou. Zavítal do 2. – 9. tříd, kde prověřil matematické znalosti a bystrý úsudek našich žáků v těchto kategoriích:

Cvrček /2.- 3. roč./, Klokánek /4.- 5.roč./, Benjamín /6.- 7.roč./, Kadet /8.- 9.roč./
Tato australská matematická soutěž u nás probíhá od roku 1995. Test obsahuje 24 úloh, které jsou odstupňovány podle obtížnosti na úkoly za 3, 4 a 5 bodů.
Každému řešiteli je hned na začátku přiděleno 24 bodů, další body získává za správné odpovědi. Za špatnou odpověď se však bod odečítá, nezodpovězená otázka se nezapočítává.
U každého úkolu se vybírá z pěti možných odpovědí.

Na ukázku jedna úloha z kategorie Kadet :
Paní učitelka se zeptala pěti svých žáků, kolik z nich se předcházející den učilo. Cyril odpověděl, že nikdo, Anežka řekla, že pouze jeden, Eliška tvrdila, že pouze 2, Gita, že 3 a Libor, že 4 žáci. Paní učitelka zjistila, že ti, kteří se neučili, neřekli pravdu a naopak ti, kteří se učili, pravdu řekli. Kolik žáků se učilo ?
a/ 0 b/ 1 c/ 2 d/ 3 e/ 4

Žáci, kteří získali ve své kategorii nejvyšší počet bodů :

Cvrček
Petr Čech 3.A 86 bodů
Samuel Indrák 3.C 81 bodů
Jáchym Odstrčil 3.B 79 bodů

Klokánek
Aneta Vojtěšková 4.A 91 bodů
Kateřina Šlosarová 4.A 87 bodů
Denisa Szmeková 5.B 83 bodů

Benjamín
Samuel Antoš 7.M 110 bodů
Filip Zouhar 7.M 98 bodů
Julie Ječmenová 7.M 89 bodů

Kadet
Michal Urban 9.M 80 bodů
Tadeáš Lang 9.M 68 bodů
Jana Kánská 9.M 66 bodů

Další umístění naleznete na výsledkové listině na nástěnce v učebně fyziky.

Všem jmenovaným gratulujeme !!!

Další informace o soutěži, republikový průměrný počet bodů v každé kategorii a zadání je k dispozici na http://www.matematickyklokan.net

Kabinet matematiky

Archivy