Školní kolo Pythagoriády

Ve středu 25. 3. 2015 proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády. Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku.

Ve středu 25. 3. 2015 proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády. Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku.

Soutěž má dvě kola školní a okresní. Při této soutěži se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky.
Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby řešitel byl úspěšný, musí mít 9 a více bodů, pouze v kategorii 8.tříd, musí mít 8 bodů a více.
Všichni zúčastnění se snažili dle svých sil vypořádat se zadanými příklady.
Všem zúčastněným děkujeme a žákům postupujícím do Okresního kola přejeme hodně „matematického štěstí“.
Na Okresním kole Pythagoriády nás budou reprezentovat žáci, kteří splnili podmínku úspěšného řešitele ve své kategorii.

5.ročník
David Válek 5.A 11 bodů
Vojtěch Pizúr 5.A 10 bodů
Jakub Trumpeš 5.A 9 bodů

7.ročník
Samuel Antoš 7.M 13 bodů
Filip Zouhar 7.M 12 bodů
Veronika Studničková 7.M 10 bodů

8.ročník
Albert Reichel 8.M 9 bodů
Ondřej Novák 8.M 8 bodů
Jan Vlach 8.M 8 bodů
Pavla Semianová 8.M 8 bodů
Lukáš Lazár 8.A 8 bodů
Filip Hafinec 8.A 8 bodů

Další umístění žáků bude vyvěšeno na nástěnce v učebně fyziky.
Informace o této soutěži můžete najít například na stránkách www.nidm.cz/talentcentrum/souteze

Zadání a řešení z různých ročníků naleznete například na stránkách www.zshorakhk.cz

Kabinet matematiky

Archivy