„Mit Geduld und Zeit kommt man weit…“

Dne 11. 4. zavítala k nám do školy na návštěvu paní Jitka Boudná, jazyková animátorka koordinačního centra česko-německých výměn mládeže „Tandem“, které organizuje mimo jiné animační projekty v jazyce německém pro žáky základních škol s názvem „Deutsch beisst nicht“ – „Němčina nekouše“

Dne 11. 4. zavítala k nám do školy na návštěvu paní Jitka Boudná, jazyková animátorka koordinačního centra česko-německých výměn mládeže „Tandem“, které organizuje mimo jiné animační projekty v jazyce německém pro žáky základních škol s názvem „Deutsch beisst nicht“ – „Němčina nekouše“. Animaci jsme tentokrát věnovali našim žákům z 5. tříd.

Paní Jitka Boudná se s námi podělila o své zkušenosti, dovednosti, nápady a ukázala nám, jak zajímavý a zábavný jazyk němčina vlastně je. Nejprve jsme si povídali o německy mluvících zemích, skládali jsme zeměpisné puzzle, seznamovali jsme se s německými písmenky a výslovnostními rozdíly mezi češtinou a němčinou. Soutěžili jsme ve skupinách, skládali jsme německé puzzle, procvičovali jsme formou hry německé fráze. Zjistili jsme, že existuje mnoho německých výrazů, které se češtině hodně podobají. Během několika minut jsme se naučili vyslovovat a psát několik německých slov.

Paní Jitka Boudná přiblížila dětem jazyk našich sousedů osobitým způsobem. Jednotlivé aktivity se vyznačovaly dynamikou, rozvíjely iniciativu, spolupráci a kreativitu žáků. Cílem animace bylo i u dětí naprosto neznalých němčiny vzbudit zábavnou formou chuť a zájem o německý jazyk, překonat strach z mluvení a výslovnosti, a podpořit tak motivaci žáků k volbě němčiny jako druhého cizího jazyka na II. stupni základní školy.

 

Zajímavými aktivitami se nám podařilo skloubit dohromady jazyk německý, jazyk český, zeměpis a tělocvik.

Strávili jsme s paní Boudnou velmi příjemné dopoledne a ujistili se, že němčina skutečně „nekouše“. Ba právě naopak! – Němčina je moc fajn. Děkujeme. 

 

Poděkování rovněž náleží Lence Láryšové, Petru Kretovi a Samuelu Sovadinovi ze 7. B za velkou pomoc při organizaci animačního programu. Marku Novákovi ze třídy 5. C děkuji za pořízení pěkné fotodokumentace z celé akce.

Text: K. Lukszová, foto: M. Novák (5.C)

Archivy