Přezůvky v šatně ANO / NE

Ve čtvrtek po třídních schůzkách proběhla ve sborovně vášnivá diskuze mezi rodiči a vedením školy na téma „zákaz zanechávat přezůvky po vyučování v šatně“. Klíčovými slovy bylo zdraví, pořádek, zodpovědnost a hygiena. Účastníci se dohodli na následujícím řešení.

Ve čtvrtek po třídních schůzkách proběhla ve sborovně vášnivá diskuze mezi rodiči a vedením školy na téma „zákaz zanechávat přezůvky po vyučování v šatně“. Klíčovými slovy bylo zdraví, pořádek, zodpovědnost a hygiena. Účastníci se dohodli na následujícím řešení.

Nadále platí zákaz nechávat po vyučování v šatně volně přezůvky.

Škola bude akceptovat podepsané přezůvky uložené v pytlíku, který bude zavěšený v šatně na věšáku za těchto podmínek:

  • Přezůvky budou čitelně podepsané: jméno, příjmení, třída (žáci s rodiči pravidelně kontrolují čitelnost podpisu).
  • Pytlík bude plátěný se stahovacím otvorem (viz. obrázky) a čitelně podepsaný.
  • Pytlík s přezůvkami bude zavěšen na věšáku v šatně.

Postup při porušení pravidel

  • Nepodepsané přezůvky volně ležící v šatně budou zabaveny. Žáci a jejich rodiče si je budou moci po dobu 14 dní vyzvednout na recepci. Po uběhnutí této lhůty budou předány na „charitativní účely“.
  • Podepsané přezůvky volně ležící v šatně budou zabaveny a postupováno bude následně:
  1. případ – vrátíme žákům s upozorněním.
  2. případ – vrátíme žákům s upozorněním a zprávou rodičům na ELKU.
  3. případ – rodiče si přezuvky na vyzvání osobně vyzvednou do 14 dnů.
  4. a další případy – přezůvky budou zabaveny a vydány na konci roku, nevyzvednuté přezůvky budou předány na „charitativní účely“.

Další upozornění

Nadále platí zákaz nechávat v šatně tělocvik a jiné svršky.

Za ztrátu věcí zanechaných v šatně po vyučování škola neručí, to platí i o přezůvkách v pytlících na přezůvky.

Tato pravidla vstupují v platnost od pondělí 26. září 2016, kdy budou probrány třídními učiteli na domečcích a všichni se na ně mohou připravit.

 

Text: Karel Handlíř

Archivy