Děti, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky 2017/2018

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2017 / 2018 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace a zároveň u nich byla přijata žádost o odklad povinné školí docházky o jeden rok.

Upozorňujeme rodiče na povinnost dodat škole do 31.5. 2017 potřebné dokumenty k vyřízení žádosti.

  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
  • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
p.č. registrační  č.
1. 228
2. 229
3. 245
4. 246
5. 262
6. 267
7. 269
8. 277
9. 281
10. 284
11. 288
12. 297
13. 299
14. 302
15. 316

 

Datum zveřejnění: 12.4. 2017

Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy

Doba zveřejnění: 15 dnů

 

Archivy