Podzimní vycházka na Hliniště

Tak jak už je ve školní družince zvykem, sešly se děti z 1. a 4. oddělení v sobotu 14.10. před školou a vydaly se na výlet, tentokrát do přírodní památky Hliniště. Už během cesty jsme, k radosti všech dětí, spatřili dvě černé veverky, které vesele a obratně poskakovaly po stromě…

Tak jak už je ve školní družince zvykem, sešly se děti z1. a 4. oddělení vsobotu 14.10. před školou a vydaly se na výlet, tentokrát do přírodní památky Hliniště. 

Už během cesty jsme, kradosti všech dětí, spatřili dvě černé veverky, které vesele a obratně poskakovaly po stromě, takže první, co děti volaly na pana Bodešínského, který už na nás na Hliništi čekal bylo, že už viděly první zvířátka.
Po malé přestávce, kdy se děti občerstvily, jsme se vydali na přírodovědnou procházku po starém Hliništi. Pan Bodešínský dětem poutavě vylíčil, co je to přírodní památka, jak se v ní chovat, jaký má vlastně smysl chránit a uchovávat starý lom, který se zde nachází a který sloužil k výrobě cihel z jílu, který se zde nachází a který dnes poskytuje příbytky ohroženým druhům obojživelníků, ptákům i chráněným rostlinám.
Nejenže se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací, ale staly se z nich dokonce i lovci – badatelé. Do připravených kelímků s lupou sbíraly a lovily broučky, pavouky, žížaly, vajíčka slimáků nebo různé trávy, kousky dřevin i houby. Také makety hadů, obojživelníků a ještěrek vyvolalo u dětí velké nadšení.
Na závěr jsme si společně opekli párky, děti byly odměněny samolepkami zvířátek i malou sladkostí a poté, co jsme se rozloučili s p. Bodešínským, jsme se vydali zpět ke škole.

Text a foto: Okapalová L.

Archivy