Víte co je to ŠKOLA 4?

Na začátku školního roku nás navštívil Ing. Tomáš Blumenstein, aktivní člen MENSA ČR, který vede kluby nadaných dětí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Seznamil nás s vizí ŠKOLA 4, která ukazuje, kam by se mělo ubírat školní vzdělávání, chce-li připravovat žáky na výzvy 21. století.

Na začátku školního roku nás navštívil Ing. Tomáš Blumenstein, aktivní člen MENSA ČR, který vede kluby nadaných dětí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Seznamil nás s vizí ŠKOLA 4, která ukazuje, kam by se mělo ubírat školní vzdělávání, chce-li připravovat žáky na věk 4. průmyslové revoluce.

Na jednom setkání diskutoval s rodiči žáků, především o přínosu Hejného metody pro rozvoj samostatného myšlení dětí. Na konkrétních příkladech ilustroval rozdíly a přínosy ve srovnání s klasickou matematikou. Dotkl se také témat jako např. známkování.

Na druhém setkání pak vedl odbornou přednášku pro učitele na téma: Podpora nejen nadaných dětí ve výuce v rámci ŠKOLA 4. Naše škola využila jeho nabídky a zapojila se do pilotního projektu ŠKOLA 4, který se od letošního školního roku rozběhl na 5 základních školách Moravskoslezského kraje v rámci projektu OKAP. Projekt chce podpořit a využít maximální potenciál všech žáků (nadaných i těch s potřebou podpůrných opatření) přímo ve výuce. Cílem je pomoci školám, aby připravovali své žáky na život ve 21. století v kontextu 4. průmyslové revoluce. Pedagogové školy budou podpořeni kvalitní pedagogickou didaktikou zaměřenou na činnostní učení, projektové vyučování, badatelskou výuku, využití vnitřní motivace žáků, informačních technologií, angličtiny jako přirozené součásti výuky, programování a algoritmizaci.

Pan Blumenstein v krátkém rozhovoru uvedl: „Krnovská škola na Janáčkově náměstí na mne působí velmi pozitivně. Je zde kolektiv pedagogů, kteří si uvědomují, jak důležité je sami se vzdělávat a díky tomu pak učit moderně a kvalitně.“

Text a foto: Veronika Matelová Nováková a Karel Handlíř

Archivy