JAK PODPORUJEME

„Když vím, kde jsem a kam mám jít, mohu si naplánovat cestu a dojít k cíli“

Podporujeme zdravé sebevědomí a odpovědnost žáků. Proto postupně do výuky zařazujeme prvky formativního hodnocení. Díky němu si žák, učitel i rodič dokáže lépe uvědomit, kde se v danou chvíli žák nachází (co už ve výuce zvládl) a co ještě zvládnout musí. Tím u žáků rozvíjíme schopnost plánování, samostatnost, odpovědnost za své výsledky a v neposlední řadě tolik potřebnou schopnost spolupráce.

 

„Každý jsme jiný a každý potřebujeme jinou podporu k tomu, abychom rostli. Pokud jsme spolu, můžeme se to naučit.“

Již od roku 2010 se snažíme být maximálně otevření všem žákům. Pečlivě vybíráme a do výuky zařazujeme takové metody a formy práce, které nám umožňují pracovat individuálně s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Ať už to jsou žáci nadaní, nebo žáci s různým stupněm znevýhodnění. Provozujeme doučovací kluby jak ve škole, tak v dalších lokalitách města.

Ve škole funguje školní poradenské centrum, kde mohou žáci, rodiče i pedagogové využít pomoci výchovného poradce, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, preventisty a kariérního poradce.

 

„Abychom se mohli respektovat, musíme se poznat.“

Cíleně budujeme bezpečné, podporující, spolupracující a partnerské klima ve škole. K tomu nám slouží projekt „Spolu to zvládneme“, který prostřednictvím adaptačních kurzů, třídních domečků, partnerství tříd prvního a druhého stupně, společných projektů a žákovské mediace, posiluje spoluzodpovědnost žáků za prostředí a klima tříd, skupin i školy jako celku.

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy