Děti přijaté k povinné školní docházce na ZŠJN Krnov 2019/2020

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2019 / 2020 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace.

p.č. registrační č. p.č. registrační č. p.č. registrační č.
1. 216 21. 240 41. 269
2. 217 22. 241 42. 271
3. 218 23. 243 43. 272
4. 219 24. 244 44. 273
5. 220 25. 245 45. 275
6. 221 26. 247 46. 276
7. 222 27. 248 47. 277
8. 223 28. 249 48. 278
9. 224 29. 250 49. 279
10. 225 30. 251 50. 280
11. 226 31. 252 51. 281
12. 227 32. 253 52 302
13. 228 33. 254    
14. 229 34. 256    
15. 231 35. 258    
16. 233 36. 261    
17. 235 37. 263    
18. 237 38. 264    
19. 238 39. 266    
20. 239 40. 268    

 

Datum zveřejnění: 12.4. 2019

Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy

Doba zveřejnění: 15 dnů

Archivy