7. a 9. ročníky se od pondělí budou vzdělávat doma

Krizové opatření vlády se ve škole projeví následujícím způsobem:

 1. stupeň

  • ve společných prostorech žáci musí používat roušku
  • při vstupu do školy, do třídy a před přestávkami si dezinfikují ruce
  • jsou zakázány činnosti, při kterých se zpívá
  • tělesná výchova probíhá beze změny
 2. stupeň

  týden: 12. – 16. října
     výuka ve škole    výuka doma
  6.A, 6.B, 6.C

  8.A, 8.B, 8.C

  7.A, 7.B, 7.C

  9.A, 9.B, 9.C

  týden: 19. – 23. října
     výuka ve škole    výuka doma
  7.A, 7.B, 7.C

  9.A, 9.B, 9.C

  6.A, 6.B, 6.C

  8.A, 8.B, 8.C

  • účast na distančním vzdělávání je pro žáky povinná – pravidla pro distanční výuku
  • rodiče si mohou vypůjčit pro žáky iPady v čase od 8:00 – 16:00 hod.
  • ve společných prostorech i ve třídách musí mít žáci roušky
  • při vstupu do školy, do třídy a před přestávkami si dezinfikují ruce
  • jsou zakázány činnosti, při kterých se ve výuce zpívá (v HV budou více používat nástroje)
  • jsou zakázány všechny sportovní činnosti ve výuce

 Podzimní prázdniny

  • budou prodlouženy od 26. – 30. října
  • prostor pro dopracování a opravu úkolů

  Školní družina

  • ve společných prostorech žáci musí používat roušku
  • při vstupu do školy, do třídy a po kontaktních činnostech si dezinfikují ruce
  • jsou zakázány činnosti, při kterých se zpívá
  • jsou zakázány sportovní činnosti (nebudou probíhat sportovní kroužky)
  • ostatní kroužky organizované družinou probíhají beze změny

  Školní kroužky

  • nebudou realizovány  sportovní kroužky školy a zkoušky pěveckého sboru Janáčkovo Brumendo
  • ostatní kroužky budou v provozu, počet účastníků bude omezen nebo rozdělen tak, aby v místnosti nebylo více jak 10 žáků

  Provoz sportovní haly

  • sportovní hala je uzavřena
  • aktivity sportovních klubů pozastaveny

Obědy

  • žáci v prezenční výuce chodí na obědy dle rozvrhu
  • žáci v domácí výuce mohou chodit na obědy v časech 11:50 – 12:20, 12:45 – 13:15, 13:40 – 14:00 hod
  • pokud žáci v distanční výuce chodit na obědy nebudou, je potřeba je odhlásit

Text: Karel Handlíř

Usnesení vlády ČR ze dne 8.10. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 30.9. 2020

Mimořádné opatření KHS MSK č. 26/2020

Informace pro školy a školská zařízení (MŠMT)

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 9.9. 2020

Doporučený postup u akutních onemocnění pro školy a rodiče

Archivy