Změny v přijímacím řízení u 4letých oborů s maturitou

Od 5.1.2021 došlo ke změnám v přijímacím řízení na 4leté obory s maturitou.

Nejprve pojmy:

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA je státní, připravuje ji CERMAT a také ji vyhodnocuje. Zkouška je ze dvou předmětů – z jazyka českého a literatury a z matematiky. Termíny jsou stanoveny na 12. a 13. dubna 2021. Do přihlášky se nepíší.

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU si připravuje střední škola sama (některé školy ji v přijímacím řízení používají každý rok, letos může nahradit zkoušku jednotnou). Termíny stanoví střední škola, zveřejní na svých webových stránkách, uchazeč si vybere a zvolený termín napíše do přihlášky.

A nyní změny:

  • Ředitel střední školy může rozhodnout, že se v přijímacím řízení nebude konat jednotná přijímací zkouška.
  • Informace o nekonání jednotné přijímací zkoušky musí být součástí kritérií pro přijímání na střední školu. Tato kritéria zveřejní škola na svých webových stránkách do 31. ledna 2021.
  • Pokud se jednotná přijímací zkouška nekoná, koná se vždy školní přijímací zkouška. Její termín musí být odlišný od termínu jednotné přijímací zkoušky.
  • Pokud jsou součástí přijímacího řízení obě zkoušky, bude se školní konat ve stejný den jako jednotná přijímací zkouška (jedině v případě, že se školní přijímací zkouška bude konat distančním způsobem, může být její termín odlišný).
  • Ředitel střední školy určí, jakým poměrem se jednotná přijímací zkouška podílí na celkovém hodnocení přijímacího řízení. Tento poměr musí být součástí kritérií pro přijetí.
  • Ředitel střední školy může do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky jen v případě, že si tuto možnost vyhradí v kritériích pro přijetí a zároveň bude počet přihlášek nižší než předpokládaný počet přijatých uchazečů. Pokud rozhodne o nekonání zkoušek, zveřejní tuto informaci do 8. 3. a nejpozději do 19. 3. ji sdělí uchazečům.
  • Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku na školu s jednotnou přijímací zkouškou, bude na ní tuto zkoušku konat dvakrát. Ředitel střední školy mu pošle pozvánku na oba termíny.
  • Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021.

 

Mgr. Kamila Koukolová

                             výchovná poradkyně

Archivy