DŮLEŽITÁ DATA V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2021

 • Do 19. 3. ředitel střední školy oznámí uchazečům, že se nekoná jednotná přijímací zkouška (v případě, že má méně přihlášených uchazečů než
  je kapacita oboru).
 • Do 9. 4. ředitel střední školy oznámí změnu termínu školní přijímací zkoušky, pokud ji škola koná.
 • 3. – 19. 5. období pro konání školní přijímací zkoušky.
 • 3. a 4. 5.první a druhý termín pro jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory.
 • 5. a 6.5. – první a druhý termín pro jednotnou přijímací zkoušku na víceletá gymnázia
 • 19. – 21. 5.vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
 • 2. – 4. 6. – nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku.

!!! Pokud byste ze závažných důvodů nemohli vykonat jednotnou přijímací zkoušku 3. a 4. 5., bude vám stanoven náhradní termín. Pro ten platí následující data:

 •  2. a 3. 6.náhradní termín jednotné přijímací zkoušky.
 • 14. – 16. 6. – vyhlášení výsledků náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • 28. – 30. 6. – nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu.

Kamila Koukolová
výchovná poradkyně

Archivy