Výsledky zápisu do prvních tříd 2021/2022

Ve dnech 8. – 9. dubna 2021 proběhl opět trochu netradiční zápis, většinou bez dětí, do prvních tříd. Elektronicky nebo osobně bylo na naší školu zapsáno 84 dětí. K povinné školní docházce bylo přijato 68 budoucích prvňáků. O roční odklad k nástupu povinné školní docházky požádali zákonní zástupci 16 dětí.

Ve dnech 8. – 9. dubna 2020 bylo na Základní školu Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace elektronicky nebo osobně zapsáno celkem 84 dětí. K povinné školní docházce bylo přijato 68 budoucích prvňáčků. O roční odklad k nástupu povinné školní docházky požádali zákonní zástupci 16 dětí.

 

Přijatí žáci Žádosti o odklad

 

Letošní zápis byl opět ovlivněn epidemiologickou situací a ve většině případů jsme neměli možnost poznat naše budoucí prvňáčky.

Pro zájemce plánujeme on-line zápisový pohovor s dětmi v týdnu od 26. dubna do 7. května. Odkaz na tento Meet dostanete prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na přihlášce.

Jakmile to epidemiologická situace dovolí (předpokládáme v červnu) uspořádáme pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče návštěvu školy a ukázku výuky. O této možnosti budete opět informování prostřednictvím e-mailu uvedeného na přihlášce.

Ve školním roce 2021/2022 otevřeme  tři první třídy.

Děkujeme všem rodičům, kteří si pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu. Je to pro nás veliký závazek a budeme se snažit, abyste byli s naší prací spokojeni.

Karel Handlíř – ředitel školy

Nejnovější příspěvky
Archivy