JUMP ARÉNA ZA ODMĚNU

V pátek 29.4. si třída 3.C vybrala svoji odměnu za výhru v soutěžní akci města Krnova „Do školy po svých.“  Odměnou byl výlet se sportovním zaměřením v hodnotě 15000,-Kč, který si žáci mohli sami vybrat. Naším cílem se téměř jednohlasně stala ostravská aréna Hopjump, jejíž dvouhodinovou návštěvu jsme si parádně a kupodivu i ve zdraví užili. Rád bych touto cestou poděkoval p. Ing. Kristýně Kutálkové z odboru rozvoje města Krnova, která nám pomohla vše zdárně zrealizovat a také p. Hance Tabachové za skvělou asistenci.

Text: Z. Škůrek, 

Foto: Z. Škůrek, H. Tabachová

Nejnovější příspěvky
Archivy