Výběrové řízení na dodávku ICT

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení s názvem “Dodávka tabletů PDP NPO“.

V rámci výběrového řízení poptáváme 32 tabletů a 12 dobíjecích stanic.

Termín podání nabídky:  od 17.5. 2023 do 8.6. 2023 14:00 hod.

Výzva k podání nabídky (pdf)

Příloha č. 1 Krycí list nabídky (doc)

Příloha č. 2  Návrh kupní smlouvy (doc)

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (doc)

Příloha č. 4 Čestné prohlášení uchazeče o neúčasti na přípravě nebo zadání předmětného řízení (doc)

Příloha č. 5 Vzor označení obálky (doc)

Výsledek výběrového řízení (bude zveřejněno 9.6.2023)

Karel Handlíř

Archivy