Rodiče vybírali své zástupce do školské rady.

V průběhu třídních schůzek 20.11. 2008 proběhla volba do školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17. Rodiče mohli vybírat z 9 kandidátů, kteří se řádně přihlásili. Voleb se zúčastnilo celkem 226 oprávněných voličů, kteří odevzdali 220 platných volebních lístků.

Nejvíce hlasů získali  Mgr. Josef Tobiášek (161) a Mgr. Jan Čep (112)  a stávají se tak na období let 2009 – 2011 členy Školské rady.

 

Spolu s nimi zasednou do téže rady také  zvolení zástupci pedagogů Mgr. Kamila Lukszová a Mgr. Eva Nevídalová. Zbývající dva členy do konečného počtu šesti, doplní za zřizovatele Rada města Krnova na svém zasedání 2.12. 2008. Všem nově zvoleným členům blahopřejeme a přejeme spoustu sil v nelehké, ale přínosné práci pro naší školu.

Celkové výsledky: 

                pořadí                   jméno a příjmení               poč. hlasů

1.

Mgr.  Josef Tobiášek 161
2. Mgr.  Jan Čep 112
3. Renáta Nunvářová 36
4. Lucie Onderková 31
5. Radovan Rosický 27
6. Dagmar Gebauerová 24
7. Lenka Tomaštíková 21
8. Vladimíra Zelinková 17
9. Lucie Svobodová 11
Archivy