Biologická olympiáda – školní kolo

Koncem února se žáci šestých a sedmých tříd zúčastnili školního kola biologické olympiády. Školní kolo mělo dohromady tři na sobě nezávislé úkoly.

Prvním a pro většinu účastníků nejtěžším úkolem, byl test ze zoologie a botaniky. Po sečtení bodů postoupilo nejlepších deset žáků do dalších dvou etap. Ve druhém kole na ně čekala laboratorní práce, kde museli roztřídit jednotlivé obilniny a olejniny. Poté vše nakreslit a zapsat do přichystaného protokolu. Závěrečná část olympiády patřila praktické poznávací zkoušce, kde museli žáci rozpoznat jednotlivé exponáty z rostlinné a živočišné říše.

Součet bodů všech tří kol nám stanovil následující pořadí:

1. Marek Slováček             7. B

2. Julie Korabečná             7. A 

3. David Duda                    7.M

Prvním třem úspěšným řešitelům gratulujeme a ostatním moc děkujeme za účast.                                            

                                       Za kabinet přírodopisu Barbora Caknakisová

Nejnovější příspěvky
Archivy