Výukové programy

Výukové programy, které jsou na naší škole žákům k dispozici

 

Přírodopis

  Encyklopedie přírody

  Lidské tělo 2.0

  Kostra ze všech stran

  Hrátky s přírodou

  Rostliny kolem nás – elektronický herbář                                                                                                                                                              

  Rostliny kolem nás – elektronický herbář, verze 2

  Didakta – Přírodopis 1

  Didakta – Přírodopis 2

  Botanika 2

Matematika
  Říše čísel – matematika 1,2

  Matematika na Divokém Západě

  Didakta – Matematika

  Didakta – Matematika 2

  Didakta – Geometrie 1, konstrukční úlohy

  Didakta – Geometrie 2, výpočty a měření

  Dynamická geometrie

  Matematika 1

  Matematika 2+3, geometrie

  Matematika – příprava k přijímacím zkouškám na SŠ

Fyzika
  Jak věci fungují 1, 2

  Fyzika zajímavě – optika

  Fyzika zajímavě – mechanika

  Fyzika zajímavě – kapaliny a plyny

  Didakta – Fyzika

  Didakta – Fyzika 2

Zeměpis
  Didakta – Zeměpis

Dějepis
  Hrátky s dějepisem

  Dějepis

Chemie
  Chemie 1 – názvosloví anorganické chemie

  Didakta – Chemie

Jazyk český
  Přijímací zkoušky na SŠ

  Zábavná čestina v ZOO

  Slabikář

  Český jazyk 1 – pravopis

  Český jazyk 2 – jazykové rozbory

  Český jazyk 3 – diktáty

Angličtina
  Dobrodružná angličtina

  Angličtina pro nejmenší

  Angličtina pro malé školáky 1

  Angličtina pro školáky 2

  Angličtina pro školáky 3

  Angličtina pro školáky 4

  Angličtina pro školáky 5

  Angličtina do ucha

Němčina
  Němčina pro nejmenší

  Němčina pro malé školáky 1

  Němčina pro školáky 2

  Němčina pro školáky 3

  Němčina pro školáky 4

  Němčina pro školáky 5

  Němčina do ucha

Hudební výchova
  Zábavný učitel hudby

  Písně bobra Hermana + bobří zpěvy 1,2,3

Ostatní
  Deseti prsty

  Jak věci pracují 2.0

  Jak věci pracují 3.0

  Environmentální výchova

  Kdo to ví, odpoví

  Digitální fotografie

  Báječný vesmír

  Jak vesmír funguje

  Einstein junior

 

Archivy