Výukové programy

Výukové programy, které jsou na naší škole žákům k dispozici

 

Přírodopis

  Encyklopedie přírody

  Lidské tělo 2.0

  Kostra ze všech stran

  Hrátky s přírodou

  Rostliny kolem nás – elektronický herbář                                                                                                                                                              

  Rostliny kolem nás – elektronický herbář, verze 2

  Didakta – Přírodopis 1

  Didakta – Přírodopis 2

  Botanika 2

Matematika
  Říše čísel – matematika 1,2

  Matematika na Divokém Západě

  Didakta – Matematika

  Didakta – Matematika 2

  Didakta – Geometrie 1, konstrukční úlohy

  Didakta – Geometrie 2, výpočty a měření

  Dynamická geometrie

  Matematika 1

  Matematika 2+3, geometrie

  Matematika – příprava k přijímacím zkouškám na SŠ

Fyzika
  Jak věci fungují 1, 2

  Fyzika zajímavě – optika

  Fyzika zajímavě – mechanika

  Fyzika zajímavě – kapaliny a plyny

  Didakta – Fyzika

  Didakta – Fyzika 2

Zeměpis
  Didakta – Zeměpis

Dějepis
  Hrátky s dějepisem

  Dějepis

Chemie
  Chemie 1 – názvosloví anorganické chemie

  Didakta – Chemie

Jazyk český
  Přijímací zkoušky na SŠ

  Zábavná čestina v ZOO

  Slabikář

  Český jazyk 1 – pravopis

  Český jazyk 2 – jazykové rozbory

  Český jazyk 3 – diktáty

Angličtina
  Dobrodružná angličtina

  Angličtina pro nejmenší

  Angličtina pro malé školáky 1

  Angličtina pro školáky 2

  Angličtina pro školáky 3

  Angličtina pro školáky 4

  Angličtina pro školáky 5

  Angličtina do ucha

Němčina
  Němčina pro nejmenší

  Němčina pro malé školáky 1

  Němčina pro školáky 2

  Němčina pro školáky 3

  Němčina pro školáky 4

  Němčina pro školáky 5

  Němčina do ucha

Hudební výchova
  Zábavný učitel hudby

  Písně bobra Hermana + bobří zpěvy 1,2,3

Ostatní
  Deseti prsty

  Jak věci pracují 2.0

  Jak věci pracují 3.0

  Environmentální výchova

  Kdo to ví, odpoví

  Digitální fotografie

  Báječný vesmír

  Jak vesmír funguje

  Einstein junior

 

Nejnovější příspěvky
Archivy