Desatero pro rodiče

 

Desatero pro rodiče

 

  1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.
  2. Každý den ostrouhám pastelky.
  3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.
  4. Denně dítěti 20 minut předčítám – rozvíjím schopnost soustředit se, porozumět, vyjadřovat se
  5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe 2×15 minut.
  6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
  7. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
  8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
  9. O společných kulturních zážitcích / rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty / si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho vnímání.
  10. Své dítě  pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit, když se mu ve škole něco nedaří.

Nejnovější příspěvky
Archivy