Rozmístění tříd ve školním roce 2013/2014

Pavilon A

Přízemí:

6.M   Mgr. Filip Andziol

9.M   Mgr. Kamila Lukszová

8.M   Mgr. Silvie Seidlová

1.patro:

9.A   Mgr. Jiří Šiffner

8.B   Mgr. Romana Janková

7.B   Mgr. Petra Divecká

9.B   Mgr. Irena Štěpánková

2.patro:

7.M  Mgr. Alice Hlaváčová

7.A  Mgr. Jana Hlaviznová

8.A  Mgr.Pavlína Nováková

6.A  Bc.Lukáš Křehlík

6.B  Mgr. Marcela Rychtová

Pavilon B:

Přízemí:

2.C  Mgr. Jana Zdráhalová

2.A  Mgr. Eva Nevídalová

2.B  Mgr. Jana Matějková

1.patro

4.C  Mgr. Zdeněk Škůrek

3.B  Mgr. Hana Štechová

1.C  Mgr. Iva Hoferková

1.A  Mgr. Martina Jiroušková

1.B  Mgr. Hana Kratochvílová

2.patro

4.B  Mgr. Kateřina Nováková

4.A  Ludmila Bokischová

3.A  Mgr. Jana Franková

3.C  Mgr. Kateřina Jonášová

5.B  Mgr. Petra Havlíčková

5.C  Mgr. Monika Galušková

5.A  Mgr. Hana Grigorová

Archivy