Není nesmysl míti šestý smysl a dobrou mysl

Letos se 30. dubna konal jubilejní 20-tý ročník tradiční ekologické soutěže na ZŠ Okružní v Bruntále. Tato soutěž se každoročně koná u příležitosti oslav Dne Země. 

Letos se 30. dubna konal jubilejní 20-tý ročník tradiční ekologické soutěže na ZŠ Okružní v Bruntále. Tato soutěž se každoročně koná u příležitosti oslav Dne Země. 

Trochu statistiky:
Ekologického klání se zúčastnilo celkem 29 čtyřčlenných družstev z Krnova, Města Albrechtic, Třemešné a Bruntálu. V I. kategorii (mladší žáci) soutěžilo 16 čtyřčlenných družstev a v II. kategorii (starší žáci) 13 čtyřčlenných družstev. Za naši školu bojovalo 16 žáků z 6. až 8. tříd.

Jak to celé probíhalo:
Tématem současného ročníku byly smysly a smyslová soustava živočichů a člověka. Soutěžící tak museli během celého dopoledne prokazovat odvahu a znalosti v oblasti smyslového vnímání. Často se spoléhali na smysly samotné. A to tedy, kdy čichali k lahvičkám plných všemožných látek, ochutnávali rozličné potraviny nebo chůzí zjišťovali povahu terénu. V průběhu dne tak zapojili sluch, čich, hmat, zrak a chuť při poznávání přírodnin. Poznávali přírodu všemi smysly a zažili při tom spoustu legrace.

Také pedagogický doprovod měl důležitý úkol. Vybíral v obou kategoriích nejlepší vstupní úkol, který byl soutěžícími zpracován v podobě vlastních fotografií, jak jinak než na téma smysly. Zde se štěstí usmálo na naše družstvo z II. kategorie ve složení Křištofová, Handlířová, Lukešová, Fojtík. Nad tímto vstupním úkolem se všichni pedagogové jednomyslně shodli.

A jak to dopadlo:
Dlouhé čekání na vyhlášení výsledků a předání cen výhercům se vyplatilo. Z jubilejního ročníku si odvážíme krásné 2. místo za II. kategorii a také bohužel ne tolik populární 4. místa v obou kategoriích. Kromě toho spoustu zážitků, nových zkušeností a nabité vědomosti.

Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za svědomitou přípravu vstupních úkolů a za příkladnou reprezentaci naší školy.

Pro kompletní výsledky koukněte zde:
Výsledky I. kategorie (mladší žáci)
Výsledky II. kategorie (starší žáci)

Text a foto: Petra Divecká

Archivy