Zápis do prvních tříd bude letos bez dětí

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis v letošním roce probíhat netradičním způsobem. Bohužel, bude tentokráte bez dětí. Rodiče si budou moci vybrat, zda přihlášku pošlou elektronicky, anebo ji předají na recepci školy. V každém případě doporučujeme si vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisový list, popřípadě Žádost o odklad povinné školní docházky v klidu domova, aby se předání mohlo urychlit. V době zápisu budou ve škole i prázdné formuláře k vyplnění.

Kdy proběhne zápis do prvních tříd pro školní rok 2020 / 2021?

Od středy 22. 4. 2020 do úterý 28. 4. 2020  – termín se může změnit

V kolik hodin?

Pro osobní podání na recepci školy od 10:00 – 16:00 hod.

Jak bude zápis probíhat?

1. Elektronicky, prostřednictvím datové schránky.
 • majitelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat na datovou schránku s ID: vwume3f
 • přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět do datové schránky žadatele
2. Elektronicky, prostřednictvím emailu.
 • zájemci zašlou potřebné dokumenty na email [email protected]
 • dokumenty musí být podepsané, následně naskenované, popř. nafocené, nebo podepsané elektronickým podpisem
 • přijetí žádosti potvrdíme zasláním evidenčního čísla zpět na email žadatele
 • u skenovaných a ofocených dokumentů, po odeznění epidemiologické situace podepíšete dokumenty ve škole osobně
3. Osobně na recepci školy.
 • v čase od 10:00 do 16:00 hodin pomůžeme s vyplněním a předáme vám evidenční číslo
4. Poštou.
 • vyplněné a podepsané dokumenty zašlou poštou na adresu: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov

Jaké dokumenty musíte k žádosti doložit?

 

Kterým dětem je zápis určen?

 • dětem narozeným od 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 (které k 1. září dosáhnou věku 6-ti let)
 • dětem, které dostaly v roce 2019 odklad povinné školní docházky (podají Žádost o přijetí, Zápisní list popř. Přihlášku do ŠD)

K čemu slouží evidenční číslo?

 • výsledky zápisu budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na dveřích školy
 • jména na těchto dokumentech budou nahrazena evidenčními čísly

Kolik plánujete otevírat prvních tříd ve školním roce 2020 / 2021?

 • k dispozici máme 3 první třídy
 • celková kapacita bude maximálně 90 žáků

Pokud se k vám přihlásí více žáků, otevřete 4 první třídy?

neotevřeme

Kdo bude přijat na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17?

 • žáci ze školského obvodu určeného zřizovatelem

 • žáci  z jiných obvodů do naplnění plánované kapacity podle těchto kritérií (důvody splňující kritéria nahlaste nebo předejte u zápisu):

 1. zdravotně postižení vyžadující bezbariérový přístup

 2. sourozenec navštěvující naši školu

 3. závažné rodinné důvody (popsat v žádosti o přijetí)

 4. sdílení pedagogického přístupu školy (Hejného metoda matematiky, Genetická metoda čtení, Čtenářské dílny, metody RWCT)

Mohou přijít k zápisu do vaší školy i žáci z jiných školských obvodů?

 • ano, zákonný zástupce má právo rozhodnout se, na kterou školu zapíše své dítě
 • škola musí přednostně vzít žáka z vlastního školského obvodu, ve školském obvodu máme v tomto roce 50 předškoláků

Může se stát jako v minulosti, že naše dítě nepřijmete?

vzhledem ke klesajícímu počtu dětí v Krnově i v našem školském obvodu to není pravděpodobné

Které ulice patří do školského obvodu ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17?

Ulice patřící do školského obvodu ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17 najdete zde

Budu žádat pro své dítě odklad školní docházky, jak mám postupovat?

 • Žádost o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce podává pouze na školu příslušnou danému školskému obvodu.

 • Žádost si můžete předem připravit na formuláři viz. níže.

 • K zápisu s sebou přinesete rodný list dítěte a občanský průkaz.

 • S sebou vezměte vyřízené povinné podklady pro odklad školní docházky (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře, nebo klinického psychologa).

 • Pro ty, kteří povinné podklady vyřízené ještě nemají, platí povinnost do 31.5. 2019 doložit škole doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře, nebo klinického psychologa.

Budu žádat o odklad, ale z důvodu současné situace nemám doporučení PPP nebo SPC a lékaře, jak postupovat?

Žijeme v zahraničí a mé dítě zde bude plnit povinnou školní docházku. Je pro nás zápis povinný?

 • Ano, měl(a) byste své dítě zapsat na libovolnou českou školu, která se tak stane vaší kmenovou školou.
 • Dle §38 odst.3 zákona 531/24 žák plnící povinnou školní docházku v zahraničí je zároveň žákem kmenové školy.
 • V tomto případě nemusíte navštívit školu osobně, ale musíte doručit Žádost o přijetí k povinné školní docházce a oznámení o místě pobytu žáka v zahraničí s adresou školy, kterou žák navštěvuje a předpokládanou dobu, kdy se bude vzdělávat mimo území ČR.

Jak se dozvím, že jste mé dítě přijali?

Přijatí žáci budou zveřejněni pod registračním číslem na www.zsjnkrnov.cz a na dveřích u hlavního vchodu do školy nejpozději v pondělí 4.5. 2020 v 12:00 hod (změna termínu zveřejnění je na základě dohody ředitelů škol se zřizovatelem).

 

Další informace k zápisu:

 

Následující

Archivy