Adaptační kurzy pro žáky 6.tříd

V prvních zářijových dnech žáci 6. tříd společně s týmem pedagogů vyrazili na tři dny vstříc dobrodružství. Byly to dny plné zábavy, her a nových zážitků. Aktivity zábavnou formou vedly ke stmelení a posílení kolektivu, vzájemného poznávání a spolupráci. Po celou dobu byl kladen důraz na mezilidské vztahy a kamarádství, chlapci a děvčata překonávali spoustu překážek a učili se nové dovednosti. Zvládli přelézt pavučinu tak, aby je nechytil pavouk, připravit dřevo na oheň a uvařit bramborový guláš nebo překonat strach a projít stezku odvahy a vysvobodit Huga…

A co nás těší nejvíce? V závěru dokázali ocenit své spolužáky za něco, co se jim v průběhu adapťáku povedlo. Milí šesťáci, přejeme Vám, abyste byli po celý druhý stupeň skvělým kolektivem a dokázali jste se vzájemně oceňovat, společně spolupracovat a pomáhat si.

Hana Wiedemanová

 

 

Video 6.A

Video 6.B

Video 6.C

Archivy