Slavnostní jmenování zástupců Žákovského parlamentu

V pondělí 19.září proběhlo v tělocvičně školy slavnostní jmenování členů Žákovského parlamentu "Srdce školy". 24 zástupců v horní komoře (II. stupeň) a 24 zástupců v dolní komoře (I. stupeň) podepsalo s vedením školy smlouvy a převzalo jmenovací dekret z rukou ředitele a koordinátorů žákovských parlamentů.

   

Horní komoru, kterou zaštiťuje paní učitelka Hana Wiedemanavá a p. uč. Marcela Rychtová, čeká náročný rok, ve kterém budou pilotovat národní projekt "Respektující žákovský parlament", který realizujeme ve spolupráci s Centrem pro demokratické učení.

   

Dolní komora pod vedením p.uč. Jany Hlaváčkové a Ludmily Bokischové, bude hledat svou náplň i neoficiální spolupráci  s projektem "SOS parlamenty", který pilotuje zavádění žákovských parlamentů na 1. stupni.

    

Všem čerstvě jmenovaným parlamenťákům přeji hodně nápadů, chuti a vůle udělat něco nového pro nás všechny.

 

Nejnovější příspěvky
Archivy