Listopad putuje krajinou …

„Mladí poetové, tvořte! Vstupte do kouzelného pohádkového světa barev a vůní. Podzim promlouvá, slyšíte?“ Těmito slovy zahájili na počátku měsíce října vyučující jazyka českého na 2. stupni naší školy stejnojmennou básnickou soutěž. Úkolem mladých poetů bylo nechat se inspirovat krásami podzimní přírody a napsat báseň s tématikou podzimu.

„Listopad putuje krajinou, ryšavý koník s bílou lysinou…

…na pouť naší školou se dal,

a na vítězného básníka se ptal…“

„Krása má tu sílu a nadání, že vnáší mír do lidských srdcí.“

Miguel de Cervantes y Saavedra

 

„Mladí poetové, tvořte! Vstupte do kouzelného pohádkového světa barev a vůní. Podzim promlouvá, slyšíte?” Těmito slovy zahájili na počátku měsíce října vyučující jazyka českého na 2. stupni naší školy stejnojmennou básnickou soutěž. Úkolem mladých poetů bylo nechat se inspirovat krásami podzimní přírody a napsat báseň s tématikou podzimu. Délka básně nebyla omezena, požadovali jsme však minimálně 2 strofy a rým.

Paní učitelky českého jazyka děkují mnohokrát všem básníkům, kteří se se zájmem zúčastnili této naší literární soutěže. A věru, básnického klání se zhostili se ctí. Svými verši na téma „Podzim čaruje“ obohatili školní básnickou sbírku. Všechny příspěvky hodnotila porota jako velmi zdařilé a cenné. Rozhodování nebylo zrovna snadné. Nakonec nám v něm pomohlo zvláštní kouzlo některých básní. Ptáte se, které básně patří mezi ty největší poklady?

Vítězové I. kategorie: / žáci 6. a 7. ročníku/

1. místo Johana Handlířová /6.M/   (Strom v podzimním šatu)

2. místo Monika Janková /6.M/   (Podzimní den)

3. místo Monika Těšická /6.B/

Vítězové II. kategorie: / žáci 8. a 9. ročníku /

1. místo Marie Hujdová /9.B/ (Podzim – Proč)

2. místo Markéta Ondřejová /9.B/

3. místo Aneta Zapletalová /9.B/

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Za kabinet JČ: K. Lukszová

Nejnovější příspěvky
Archivy