Společná besídka 8.M a 3.C

Třetím rokem pokračovala spolupráce tříd 8.M a 3.C, a opět vánoční besídkou. Žáci obou tříd si pro své kamarády z partnerské třídy připravili vánoční program a 22. prosince 2011 spolu strávili tři hodiny…

Třetím rokem pokračovala spolupráce tříd 8.M a 3.C, a opět vánoční besídkou. Žáci obou tříd si pro své kamarády z partnerské třídy připravili vánoční program a 22. prosince 2011 spolu strávili tři hodiny.

 

 

Skupinka žáků 8.M ve složení Nikola Dvořáková, Nikola Chalupová, Daniela Kotrlová, Adam Peter a Michaela Tenglerová spolu s paní učitelkou Alicí Hlaváčovou napekla s předstihem perníčky.

 

Druhá skupinka žáků – Marta Černá, Michael Daněk, Petr Frank, Jana Haščinová, Simona Havelková, Adéla Havlíčková, Daniel Křapa a Nikol Svobodová – si nacvičila pohádku Shrekoleda o tom, jak se tráví Vánoce u Shreků a jak je těžké sehnat správný vánoční stromeček. Pohádka sklidila u dětí ze 3.C, ale i spolužáků z 8.M, velký úspěch.

   

    

Třetí skupinka žáků 8.M – Filip Háděl, David Mečár a Adam Vlasák – vytvořili vánoční prezentaci s hudbou a texty koled.

Také žáci 3.C před besídkou nezaháleli a dobře se na ni připravili. Byli jsme tak svědkem vystoupení hráčů na flétny a klávesy, zasoutěžili jsme si v různých zábavných hrách a společně vyráběli vánoční svícny.

  

   

Mezi společné aktivity patřilo také zdobení napečených perníčků a vyhlášení tří nejkrásnějších z nich.

  

Nakonec si děti rozdaly dárky, které jim přinesl Ježíšek z partnerské třídy.

Text a foto:  Filip Andziol

Nejnovější příspěvky
Archivy