Koleda, koleda Štěpáne …

Koleda, která se v dávných dobách zpívala na Štěpána (2. svátek vánoční) nebo Nesem vám noviny – koleda vánoční.  Kdo by to neznal ? A co tak koleda novoroční – přání do Nového roku. Např. Fanfr,fanfr fanfrnoch nebo Den přeslavný …

Koleda, která se v dávných dobách zpívala na Štěpána (2. svátek vánoční) nebo Nesem vám noviny – koleda vánoční.  Kdo by to neznal ?? A co tak koleda novoroční – přání do Nového roku. Např. Fanfr,fanfr fanfrnoch nebo Den přeslavný …

To byla výzva pro žáky druhého stupně, aby předvedli, co dokážou.

Ve čtvrtek 12. 1. 2012 se sešli ke společnému koledování. Zpočátku zpívali jen ve dvojicích, ale pak to zkusili i sólově. Hudební nástroje a pomoc mladších kamarádů, to byli pomocníci soutěžících dětí.  A jak se jim to podařilo?

1. Jana Sámkova a Kristýna Fojtíková

 2. Dan Chmelař  a  Deniska Chmelařová, Dominik Dobrovolný

3. Vanessa Víchová a Jana Sámková

4. Tomáš Benda

Všem soutěžícím gratulujeme. 

Text: J. Hlaviznová, foto: K. Lukszová

Nejnovější příspěvky
Archivy