Biologická olympiáda

Jaro je každý rok obdobím olympiád. Ani biologická olympiáda není výjimkou. Letos se na naší škole utkali žáci ve dvou kategoriích. Kategorie C, do které patří žáci 8. a 9. ročníků, a kategorie D zahrnující žáky 6. a 7. ročníků. Tématem letošního ročníku byly rybníky…

Jaro je každý rok obdobím olympiád. Ani biologická olympiáda není výjimkou. Letos se na naší škole utkali žáci ve dvou kategoriích. Kategorie C, do které patří žáci 8. a 9. ročníků, a kategorie D zahrnující žáky 6. a 7. ročníků.

Tématem letošního ročníku byly rybníky. Žáci se v domácí přípravě věnovali živočichům a rostlinám, které patří do ekosystému rybníků, ale zaměřili se také na stavbu a historii rybníků v České republice.

Součástí olympiády je také poznávací část. Žáci poznávají a pojmenovávají 15 předložených rostlin a 15 živočichů. Poslední částí je praktická část. Do praktické části postupují nejúspěšnější řešitelé předchozích dvou částí.

Žáci kategorie D ve své praktické části pozorovali aerenchym sítiny a zakreslovali svá pozorování. Pro kategorii C byla laboratorní část jiné. Žáci v této kategorii pozorovali rostlinu vodní mor kanadský. Pod světlem pozorovali, zda probíhá fotosyntéza, a poté si vytvořili preparát na kterém pozorovali pohyb chloroplastů.

Všichni žáci, kteří se přihlásili do letošního ročníku, se pečlivě připravovali. Nejúspěšnější dva z každé kategorie postupují do okresního kola. V kategorii C soutěžilo 21 žáků a v kategorii D bojovalo o postup 17 žáků.

V kategorii C se na prvních třech místech umístili:

1) Fojtík Benjamín 7.M 69,5 bodu

2) Handlířová Johana 7.M 69 bodů

3) Lukešová Kristýna 7.M 64,5 bodu

 

V kategorii D se na prvních třech místech umístili:

1) Míček Šimon 8.M 49,5 bodu

2-3) Bažo Aleš 8.M 45,5 bodu

2-3) Grulich Tomáš 8.M 45,5 bodu

 

Všem zúčastněným děkujeme za zájem a doufáme, že se příští rok opět do soutěže zapojí. Vítězům a postupujícím gratulujeme a budeme držet palce v okresních kolech, které se odehrají:

Kategorie C 27.3.2013

Kategorie D 10.4.2013

Biologická olympiáda C školní kolo – zadání

Biologická olympiáda D školní kolo – zadání

Výsledky školního kola (xlsx)

text: I. Štěpánková

Nejnovější příspěvky
Archivy