Chemie se nebojíme

Opět po roce měli žáci devátých tříd možnost zapojit se do chemické olympiády. Přírodopisné olympiády nejsou jednoduché a chemická není výjimkou. Žáci zpracovávají tři na sebe navazující části…

Opět po roce měli žáci devátých tříd možnost zapojit se do chemické olympiády. Přírodopisné olympiády nejsou jednoduché a chemická není výjimkou. Žáci zpracovávají tři na sebe navazující části.

Inspirací pro letošní ročník byly starověké Řecko a jeho filozofové a přírodovědci. Domácí kolo žáci vypracovávají doma a mohou používat literaturu a konzultovat práci s učitelem. Letošní ročník dokončila dvě děvčata z 9.M – Adéla Havlíčková a Jana Haščinová. S děvčaty jsme se několikrát sešly a ony poctivě pracovaly. Obě v domácí části překročily 90% správného řešení.

Školní kolo pokračovalo praktickou částí, ve které se děvčata zaměřila na určování neznámé látky podle její reakce s hydroxidem a kyselinou. Druhou část tvořil rozbor minerální vody a její srovnání s vodou z kohoutku.

Poslední částí školního kola je písemný test založený na podobných otázkách jako domácí část. I s touto částí se děvčata vypořádala dobře.

Z maximálního počtu 170 bodů získala Jana Haščinová 120,5 boduAdéla Havlíčková 109 bodů. Obě děvčata postoupila do okresního kola, které se odehraje v Bruntále v pátek 1.3.2013.

Děvčatům za účast děkujeme, gratulujeme k pěkným výsledkům a budeme držet palce v okresním kole.

Chemická olympiáda školní kolo – zadání

Chemická olympiáda školní kolo – řešení

Chemická olympiáda test – zadání

Chemická olympiáda test – řešení

text: I. Štěpánková

Archivy