Projektové učení o planetách

Paní učitelka J.Hlaváčková nám v hodině prvouky povídala o planetách. Dohodli jsme se, že si vypracujeme na toto téma projekt. Nejprve jsme se v hodině prvouky rozdělili do skupin. Každá skupina si vybrala jednu planetu a vypracovala svůj vlastní plán práce.

Paní učitelka J.Hlaváčková nám v hodině prvouky povídala o planetách. Dohodli jsme se, že si vypracujeme na toto téma projekt. Nejprve jsme se v hodině prvouky rozdělili do skupin. Každá skupina si vybrala jednu planetu a vypracovala svůj vlastní plán práce. Např. kdo zjistí informace o planetě v knihovně, na internetu nebo vyrobí či nakreslí určenou planetu doma. Na domácí práci jsme měli týden.

Za týden jsme ve škole v hodině prvouky opět vytvořili již dané skupiny. Všechny sesbírané materiály jsme začali ve skupinách zpracovávat na velký papír. Kreslili jsme, stříhali, lepili, psali či malovali. Poté jsme se snažili o dané planetě naučit libovolné důležité informace, které nás zaujaly. Následovala prezentace vytvořených projektů ve skupinách. Každý žák v dané skupině musel získanou znalost předat ostatním spolužákům ve třídě. Projekt byl ukončen myšlenkovou mapou. Na ni jsme si shrnuli nabyté znalosti.

Takové učení se nám velice líbilo a už se těšíme na další projektovou hodinu.

              

K. Vondrová, I. Páleníková, K. Pavlusová 3.C

Nejnovější příspěvky
Archivy