Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Celkem 81 žáků si zasoutěžilo 28.1.ve školním kole o postupové místo do okresního kola zeměpisné olympiády. Konkurence byla veliká, protože do okresního kola může postoupit pouze ten, který vyhraje.

Celkem 81 žáků si zasoutěžilo 28.1.ve školním kole o postupové místo do okresního kola zeměpisné olympiády. Konkurence byla veliká, protože do okresního kola může postoupit pouze ten, který vyhraje. Soutěžilo se ve třech kategoriích, pro 6., 7. a 8-9.ročník. V kategorii 6.ročníků soutěžilo 15 žáků, 7.ročníků 20 žáků8.-9.ročníků 46 žáků. Během 45 minut odpovídal každý žák na otázky dvou testů, nejdříve bez atlasu, potom s pomocí atlasu. Nakonec každá kategorie školního kola našla svého vítěze, který se 17.února zúčastní okresního kola zeměpisné olympiády v SVČ v Krnově. 

A kdo získal nejvíce bodů?
Vítězové jednotlivých kategorií jsou: v kategorii A Štěpán Hlaváč z 6.M, v kategorii B Julie Boková z 7.M, v kategorii C Benjamin Fojtík z 9.M. Druhá místa byla obsazena žáky Janisem Simichanidisem (6.M), Filipem Zouharem (7.M) a Johanou Handlířovou (9.M). Na třetím místě se umístili: Anna Stejskalová (6.M), Veronika Studničková (7.M), Tadeáš Lang (9.M).
Všem jmenovaným blahopřejeme ke skvělému umístění.

Ostatní výsledky, včetně počtu získaných bodů, si můžete přečíst zde.

Kategirie A
Kategorie B
Kategorie C

Všem zúčastněným děkujeme za účast a těm nejlepším budeme držet palce v úterý 17.února.

Za kabinet zeměpisu Romana Janková

Archivy