Zápis z jednání 3.11. 2016

Zápis z jednání

Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17

Termín:         3.11. 2016

Místo:             ředitelna

Čas:                15:30 hod.

Program:

Program  zasedání školské rady:

 1. Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2015/2016
 2. Projednání Plánu práce na školní rok 2016/2017
 3. Projednání a schválení Dodatku k ŠVP č. 1
 4. Projednání a schválení Dodatku k ŠVP č. 2
 5. Projednání a schválení Dodatku k ŠVP č. 3
 6. Projednání a schválení Dodatku k ŠVP č. 4
 7. Projednání a schválení Dodatku k ŠVP č. 5
 8. Diskuse

Přítomni:

Mgr. Petra Havlíčková, Mgr. Jiří Šiffner, Mgr. Pavel Moravec, Ing. Tomáš Hradil, Mgr. Veronika Nováková, Ing. Stanislava Halířová

ad. 1  

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2015/2016.

Připomínky:  matematická gramotnost, čtenářská a kritická gramotnost, inkluse, operační program, speciální pedagog ½ úvazku, sociální pedagog, školní psacholog (v rámci projektové činnosti), asistenti pedagogů (financování – příspěvek města) integrace postiožených dětí.

Pro přijetí:     6                 Proti:            0                 Zdržel se:     0       

ad. 2

Školská rada vzala na vědomí Plán práce na školní rok 2016/2017

Připomínky: školní jídelna – stavba – fáze dodělání projektové dokumentace, výhody (svačiny, docházka dětí, úspora na stravném), renovace povrchu hřiště, sklad matematiky, klilmatizace podkroví, výstupní parkoviště na ulici Křížkovského, modernizace ICT.

Pro přijetí:     6                 Proti:            0                 Zdržel se:     0               

ad. 3

Školská rada projednala a schválila Dodatek k ŠVP č. 1

Pro přijetí:     6                 Proti:            0                 Zdržel se:     0

ad. 4

Školská rada projednala a schválila Dodatek k ŠVP č. 2

Pro přijetí:     6                 Proti:            0                 Zdržel se:     0

ad. 5

Školská rada projednala a schválila Dodatek k ŠVP č. 3

Pro přijetí:     6                 Proti:            0                 Zdržel se:     0

ad. 6

Školská rada projednala a schválila Dodatek k ŠVP č. 4

Pro přijetí:     6                 Proti:            0                 Zdržel se:     0

ad. 7

Školská rada projednala a schválila Dodatek k ŠVP č. 5

Pro přijetí:     6                 Proti:            0                 Zdržel se:     0

Diskuse

–      Skříňky v šatnách – není prostor, v šatnách zůstávají nevyzvednuté věci.

–      Výhledově snížení počtu dětí – více prostoru na uložení pomůcek a školních potřeb.

–      Školní družina – pouštění dětí, soustředění a zaměření se na výchovnou činnost.

–      Školní inspekce – doplnění vzdělání pedagogů a asistentů.

 

Usnesení:

 

 1. ŠR schválila Výroční zprávu za rok 2014/2015
 2. ŠR projednala Plán práce na rok 2015/2016
 3. Schválen dodatek k ŠVP č. 1
 4. Schválen dodatek k ŠVP č. 2
 5. Schválen dodatek k ŠVP č. 3
 6. Schválen dodatek k ŠVP č. 4
 7. Schválen dodatek k ŠVP č. 5

 

 

Úkoly:

Příspěvek města do návrhu rozpočtu – asistenti pedagogů.

Zapsal:  Ing. Stanislava Halířová                                                                   Schválil:   Mgr. Pavel Moravec

Archivy