Kaštany pro zvířátka

V měsíci říjnu děti z parlamentu vyhlásily sběr kaštanů pro zvířátka, do kterého se zapojili nejen jednotlivci, ale i kolektivy z naší školy. Samotný sběr plodů se konal v suterénu školy 17. října a celkem bylo předáno myslivci, panu Kubicovi 293kg kaštanů a žaludů.

V měsíci říjnu děti z parlamentu vyhlásily sběr kaštanů pro zvířátka, do kterého se zapojili nejen jednotlivci, ale i kolektivy z naší školy. Samotný sběr plodů se konal v suterénu školy 17. října a celkem bylo předáno myslivci, panu Kubicovi 293kg kaštanů a žaludů. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a mysleli na zvířátka, které budou mít v zimě něco dobrého na zub.

Výsledky jednotlivců:
1. BEZDĚKOVÁ Anežka 5.c 20,6kg
2. WECZERKOVÁ Adéla 4.c 18,0kg
3. GRIGOROVSKÁ Lili 1.a 14,8kg
4. DRAGOUN Matyáš 2.b 13,6kg
5. HOUB Dominik 3.b 12,3kg

Výsledky kolektivů:
1. – 2. místo ŠD II. A VII. oddělení 106,5kg

Nejlepší sběrači byli odměněni sladkostmi a ještě jednou moc děkujeme.

Marcela Jančičková

Archivy